Vänligen läs våra allmänna villkor nedan innan ni beställer varor och tjänster från hemsidan. När du beställer varor och tjänster från den här hemsidan, godkänner du de allmänna villkoren.

Allmänna villkor för användande av de produkter och tjänster som CafeOnline tillhandahåller.

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (hädanefter benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig som Kund (hädanefter benämnd ”Kunden” och/eller ”Du”) vid beställning av fika inklusive leverans av beställd fika som tillhandahålls via www.cafeonline.se (hädanefter benämnd ”Tjänsten”) av CafeOnline, adress Gransikagatan 15, 541 40 Skövde (hädanefter benämnt ”CafeOnline”, ”Vi” och/eller ”Oss”).

The Best of Sweden AB äger Tjänsten och driver densamma med hjälp av underleverantörer som tillagar fika, vilken sedan transporteras och levereras av CafeOnlines bud till dig som Kund. När Du blir Kund hos oss på CafeOnline så ber vi dig acceptera Villkoren. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Kund; vilka rättigheter och skyldigheter Du respektive Vi har. Genom att skapa en profil på www.cafeonline.se (hädanefter benämnd ”Hemsidan”) och använda Tjänsten, accepterar Du Villkoren. Genom bekräftelse av din beställning och registrering av dina uppgifter, så förbinder Du dig till dessa Villkor och bekräftar att Du har läst och godkänner Villkoren.

Observera att Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.

Har Du frågor om Villkoren är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

 1.         Allmänt om Tjänsten

Tjänsten som CafeOnline erbjuder dig som kund möjliggör att du kan beställa fika via Hemsidan. På Hemsidan listas de caféer/konditorier/bagerier som CafeOnline erbjuder fika och leveranser från. Efter att Kunden lagt en beställning via Hemsidan ombesörjer CafeOnline, som en del av Tjänsten, att fikat transporteras till den leveransadress Du angett. Du betalar för beställningen inklusive leverans direkt till CafeOnline vid beställningstillfället. Du betalar alltså inte till det bud som levererar till dig.

1.2 Beställning och leverans

Samtliga beställningar genomförs via Hemsidan genom att Du väljer en eller flera produkter som Du önskar köpa . Välj sedan om Du vill få din beställning levererad så snart som möjligt eller om Du vill göra en förbeställning. Observera att CafeOnline aldrig tar emot beställningar via mail eller telefon.

En beställning bekräftas alltid av ett e-­postmeddelande.

1.4 Livsmedelshantering efter leverans

Så snart Du som Kund mottagit beställningen övergår ansvaret för fikat till dig som Kund. CafeOnline ersätter därför inte eventuella skador på beställningen efter tidpunkten för avhämtningen. Om Du inte finns tillgänglig för att ta emot beställningen vid leverans debiteras ordinarie priser enligt överenskommelse.

Fikat tillagas och paketeras av CafeOnlines underleverantörer – caféerna/konditorierna/bagerierna – i av Livsmedelsverket godkända kök. Efter tillagning paketeras fikat av leverantören och transporteras sedan av bud till dig. Fikat levereras alltså till Dig utan att någon av Oss på CafeOnline har hanterat råvarorna som ingår. Fikat är färsk vid leverans och när leverans skett tar CafeOnline inget ansvar för beställningens hållbarhet och/eller kvalitet om den inte förtärs i direkt anslutning till leveransen. Om förtäring inte sker i direkt anslutning till leverans ansvarar Kunden således själv för att kontrollera kvalité innan förtäring och risken för fikat övergår på Kunden när beställningen levererats av CafeOnline till den av kunden angivna leveransadress.

1.5 Innehåll och komponenter i Måltiden

Via Hemsidan presenterar CafeOnline en så detaljerad innehållsförteckning som möjligt för samtliga produkter med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt om råvaror och ingredienser, allergener etc. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information om att leverantörerna bytt ut eller kompletterat en råvara eller ingrediens som ingår. Om Du har frågor kring någon av produkterna och de komponenter som ingår i dem eller om Du har ytterligare frågor kring innehållsförteckningen är Du välkommen att kontakta aktuell leverantör.

CafeOnline reserverar sig för att en enskild leverantör, i

undantagsfall, kan byta ut vissa ingredienser och/eller råvaror som specificerats i varje produkt mot lämpliga och likvärdiga ersättningsvaror. Detta kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

För övriga frågor relaterad till specialkost, en beställning, leverans, leverantörer eller i övrigt hänvisar vi till CafeOnlinea FAQ som finns tillgänglig via Hemsidan här.

 1.         Vad kostar Tjänsten och hur betalar jag?

2.1 Priser

Aktuella priser per produkt och för leveransen visas alltid via Hemsidan. CafeOnline äger rätt att genomföra förändringar beträffande avgiftens storlek och/eller Tjänstens innehåll. Vid väsentliga förändringar beträffande Tjänstens innehåll uppdateras dessa Villkor och en ny version hålls tillgänglig via Hemsidan. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen via Hemsidan.

2.2 Introduktionspris och kampanjer

Vid de tillfällen då CafeOnline erbjuder dig som Kund särskilt introduktionspris eller ”prova på-­pris”, gäller sådant erbjudande endast en gång per person. Detsamma gäller även andra kampanjer med CafeOnline som avsändare om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. CafeOnline förbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till dig som Kund.

2.3 Betalning

Som Kund hos CafeOnline betalar Du i regel via direktbetalning mot bankgiro, swish eller mot faktura i direkt anslutning till när Du genomför en beställning via Hemsidan. I vissa fall, om så anges, accepterar även caféet kontant betalning. För ytterligare information, se respektive cafés meny och kassan.
Du väljer att betala till oss i förskott sköter vi avstämning och utbetalning till leverantören. Vår marginal är minimal och därför tvingas vi ta ut en mindre avgift om 5 kr när du väljer att använda dig av vår betalningsförmedlingstjänst. Om vi inte gör detta har vi tyvärr inte möjlighet att fortsätta erbjuda denna form av betalningsförmedling. Vi hoppas att du har överseende med detta!

Om du däremot väljer att inte utnyttja vår betalningsförmedlingstjänst och betalar direkt till leverantören som har möjlighet till direkt betalning, så kostar det självklart ingenting. Du kan se i kassan om leverantören har möjlighet till direkt betalning.

 1.         Dina åtaganden som Kund hos CafeOnline

Genom att godkänna Villkoren intygar Du att Du är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att Du godkänner dessa Villkor. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. Så snart Du registrerat dig som Kund och genomfört din första beställning skickas ett bekräftelsemejl till den e-­post adress Du angivit vid registreringen innehållandes dina kontakt-­ och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid registrering ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare.

Du som Kund har inte rätt att använda CafeOnlines varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

 1.         Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi handlägger alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204) (hädanefter benämnd ”PUL”). PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. CafeOnline värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

CafeOnline behandlar Kundens personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om egna CafeOnlines tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Detta kan inkludera överföring av uppgifter till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-­området. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för CafeOnlines räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av CafeOnline kan komma att lämnas ut till en eller flera av CafeOnlines samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som CafeOnline behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår hemsida, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. CafeOnline ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktigt leveransadress, e-­postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

 1.         Reklamationer, synpunkter och ångerrätt

5.1 Reklamation och feedback

Vi vill att Du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på den beställning som levereras och felet fanns vid leveranstillfället, ber vi dig kontakta oss omedelbart. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning. CafeOnline förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

5.2 Ångerrätt

Försäljningen av fika via CafeOnline omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

 1.         Kundtjänst

CafeOnline tillhandahåller support via vår kundtjänst som Du når på e-­post info@shop.cafeonline.se. För aktuell information om

kundtjänstens öppettider hänvisas till Hemsidan.

 1. CafeOnlines rätt att avsluta Tjänsten

CafeOnline reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella Kunden via e-post.

 1.         Övrigt
 • CafeOnline förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt
 • Du är skyldig att ersätta CafeOnline för all direkt och indirekt skada som Du åsamkat CafeOnline i anledning av brott mot Villkoren.

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende CafeOnlines ansvar gentemot dig som Kund:

 • Utöver vad som anges i Villkoren lämnar CafeOnline inga garantier beträffande innehåll, information, råvaror, ingredienser, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom CafeOnline via Hemsidan, CafeOnline lämnar inte heller några garantier beträffande Hemsidans funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.
 • CafeOnline ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av Information som Du skickar in till CafeOnline eller material eller information som Du tar emot. Vidare ansvarar inte CafeOnline för brottsliga gärningar som begås med användning av CafeOnlines tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.
 • CafeOnline ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av information från CafeOnline.
 • Detta gäller dock inte om CafeOnline orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.
 • CafeOnline förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka en leverans av en eller fler beställningar om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-­liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för CafeOnline, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. CafeOnline åtar sig att så snart som möjligt meddela Kunden om en leverans kan komma att bli sen alternativt om leveransen riskerar att utebli helt. Självklart debiterar inte CafeOnline för utebliven beställning om skälet för den uteblivna maten beror på CafeOnline.
 1.         Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan CafeOnline och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.